Beskonačni kompjuterski obrazac 240x12 1+0

Beskonačni kompjuterski obrazac 240×12 1+0 sa jednim primerkom bez kopije.