Beskonačni kompjuterski obrazac 240x12 1+2

Beskonačni kompjuterski obrazac 240×12 1+2 u tri primerka (original i dve kopije).