Beskonačni kompjuterski obrazac 240x12 1+1

Beskonačni kompjuterski obrazac 240×12 1+1 u dva primerka (original i kopija).